Comprovar si s'ha trobat una targeta

Tipus Doc.
Número
Data de naixement