Identificació d'usuari

T.Ciutadana
Número targeta
Data de naixement

Número de targeta ciutadana. No s'han d'introduir els zeros de l'esquerra del número ni els punts (per exemple, si el seu núm. és el 0.012.345.678, s'introduirà 12345678).